Jak przystąpić do Porozumienia?

Aby przystąpić do Dobrowolnego Porozumienia REKARTON wystarczy zawarcie z Krajową Izbą Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań umowy o przystąpieniu do porozumienia. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem KIGPSiO. Nie jest wymagana przynależność do Izby.