Zasady współpracy z Porozumieniem

Dobrowolne Porozumienie REKARTON jest gwarancją wykonania przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

  • Nasze usługi adresowane są do wprowadzających opakowania wielomateriałowe oraz opakowania po środkach niebezpiecznych, z wyłączeniem środków ochrony roślin.
  • Organizujemy cały system gospodarowania odpadami opakowaniowymi o kodach 15 01 05 oraz 15 01 10*, a więc ich zbiórkę, sortowanie, a następnie transport do właściwych miejsc przetwarzania.
  • Jesteśmy jedyną organizacją samorządu gospodarczego, która posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu systemu zbierania i odzysku odpadów opakowaniowych (przez 7 lat, do roku 2014, skutecznie realizowaliśmy Program REKARTON, od roku 2014 realizujemy założenia Porozumienia REKARTON).
  • Posiadamy blisko 100 umów z firmami zbierającymi odpady opakowaniowe, a także od 13 lat współpracujemy z różnymi recyklerami.
  • Działamy na terenie całej Polski.