Historia

Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności, które umożliwiło stworzenie od podstaw pierwszego w Polsce systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności, zostało podpisane 2 lipca 2007 roku pod patronatem Ministra Środowiska. Wśród jego sygnatariuszy znalazły się organizacje reprezentujące użytkowników opakowań, branżę gospodarki żywnościowej i opakowaniowej oraz firmy dostarczające kartonowy materiał opakowaniowy. Do realizacji celów Dobrowolnego Porozumienia powołano Program REKARTON.