Program REKARTON

Program REKARTON w latach 2007-2013 realizował cele Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności, które zostało podpisane 2 lipca 2007 roku w Warszawie. To nowatorska i w pełni dobrowolna inicjatywa przemysłu sokowego, mleczarskiego i opakowaniowego aktywnie wspierająca zbieranie i recykling zużytych kartoników po mleku i sokach w Polsce. Wśród sygnatariuszy Dobrowolnego Porozumienia znalazły się organizacje reprezentujące użytkowników opakowań, branżę gospodarki żywnościowej i opakowaniowej oraz firmy dostarczające kartonowy materiał opakowaniowy.