Cele roczne i wyniki

W momencie tworzenia Programu REKARTON założono stały rozwój systemu zbiórki i recyklingu kartoników po mleku i sokach w Polsce, dlatego w Dobrowolnym Porozumieniu zostały zawarte określone cele roczne dla Programu wyrażone w procentach masy kartonowego  materiału opakowaniowego wprowadzonego na rynek w danym roku. Procenty te przedstawia powyższy wykres.

W ciągu siedmiu lat swojego funkcjonowania Program REKARTON każdego roku realizował założone cele. W tym czasie zebrano i poddano recyklingowi niemal 34 tysiące ton zużytych kartonów po mleku i sokach, czyli ładunek, do którego przewiezienia potrzeba ponad 1 900 tirów, które ustawione w linii jeden za drugim utworzyłyby kolejkę o długości ponad 34 kilometrów!