Korzyści z implementacji Porozumienia

Dobrowolne Porozumienie REKARTON jest atrakcyjnym rozwiązaniem zapewniającym następujące korzyści:

  • Zbiórka zużytych kartonów po mleku i sokach oraz innych opakowań wielomateriałowych powoduje zmniejszanie masy odpadów opakowaniowych trafiających na składowiska.
  • Cały łańcuch zagospodarowywania odpadów z opakowań wielomateriałowych zyskuje dodatkowe źródło zasilania finansowego.
  • Pozwala kontrolować i bezpośrednio wpływa na poziom kosztów związanych z obowiązkiem zbierania części strumienia odpadów z opakowań i poddawania ich procesom recyklingu. Z punktu widzenia przemysłu spożywczego w Polsce oznacza to unikalną szansę rozwiązania problemu zagospodarowywania odpadów pokonsumpcyjnych w sposób skuteczny, a zarazem najbardziej efektywny kosztowo.
  • Utrwala pozytywny wizerunek produktów spożywczych zapakowanych w opakowania wielomateriałowe, które są produkowane z odnawialnych surowców, jako przyjaznych środowisku. Podstawowym komponentem kartonu jest papier pochodzący z certyfikowanych i stale odnawianych zasobów leśnych.
  • Firmy z sektora komunalnego zyskują nowe źródła przychodów. Rozwijają się nowe moce recyklingowe, a przemysł papierniczy uzyskuje wartościowy surowiec wtórny, gdyż zużyte kartony po mleku i sokach w 70-75% składają się z wysokiej jakości papieru i łatwo mogą zostać poddane recyklingowi.