Odbiór zużytych opakowań

Dobrowolne Porozumienie REKARTON na własny koszt odbiera zużyte opakowania wielomateriałowe zgromadzone w wyniku selektywnej zbiórki oraz pracy sortowni.
Najchętniej odbieramy bele o wadze co najmniej 250 kilogramów (w ustalonych z Biurem KIGPSiO przypadkach mogą być one lżejsze). Minimalna waga jednego transportu to 20 ton. Wysortowane zużyte kartoniki po mleku i sokach do czasu odbioru przez Porozumienie powinny być zabezpieczone przed deszczem.
Dodatkowe sugestie odnośnie przygotowania zużytych kartonów po mleku i sokach do odbioru:
  • Bele zużytych kartonów po mleku i sokach powinny zostać związane drutem w sposób zapewniający, że zwartość belki nie rozsypie się w trakcie załadunku  i wyładunku oraz podczas transportu w postaci spiętrowanej.
  • Wilgotność kartonów nie powinna przekraczać 25%.
  • Bele nie powinny zawierać worków foliowych, opakowań po tłuszczach oraz innych zanieczyszczeń.
  • Zarówno kartoniki z selektywnej zbiórki, jak i te z odpadów zmieszanych można przekazać do recyklingu.
  • Nawet zanieczyszczone kartoniki można poddać procesowi recyklingu, w przeciwieństwie do innych rodzajów odpadów.