O Programie

Program REKARTON to nowatorska i w pełni dobrowolna inicjatywa przemysłu sokowego, mleczarskiego i opakowaniowego aktywnie wspierająca zbieranie i recykling zużytych kartoników po mleku i sokach w Polsce w latach 2007-2013. Program ten realizował cele Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności, które zostało podpisane 2 lipca 2007 roku pod patronatem Ministra Środowiska.

Wśród sygnatariuszy Dobrowolnego Porozumienia znalazły się organizacje reprezentujące użytkowników opakowań, branżę gospodarki żywnościowej i opakowaniowej oraz firmy dostarczające kartonowy materiał opakowaniowy.

Program REKARTON był odpowiedzią przemysłu na zaistniałą sytuację związaną z brakiem recyklingu zużytych kartonowych opakowań po płynnej żywności w latach 2005-2007 wynikającą ze zmiany prawa.