Uczestnicy

W Programie REKARTON uczestniczyły 32 firmy produkujące mleko i przetwory mleczne oraz soki i napoje.