O Dobrowolnym Porozumieniu

2 lipca 2007 roku przedstawiciele przemysłu spożywczego i dostawcy kartonowego materiału opakowaniowego podpisali pod patronatem Ministra Środowiska Dobrowolne Porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Do realizacji celów Dobrowolnego Porozumienia powołano Program REKARTON.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do aktywnego promowania Programu REKARTON zarówno wewnątrz swoich organizacji, jak i w otoczeniu biznesowym. W polskich warunkach porozumienie było pionierskim rozwiązaniem i przyczyniło się do włączenia zapisu o możliwości zawierania tego typu porozumień do nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.